Εικονική περιήγηση στο Ενετικό Ηράκλειο
January 27, 2021
ARphymedes
January 21, 2021

Μνησίας

Περίοδος υλοποίησης: 2018 - 2021
Αναθέτουσα αρχή: «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ
Eργαλεία: Πολυμέσα, Διαδίκτυο

Μεγάλος αριθμός Αρχαίων Μουσικών Οργάνων φυλάσσονται διάσπαρτα σε μουσεία της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Το τραγούδι και η μουσική αποτέλεσαν μεγάλο κομμάτι του πλούσιο Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και πνεύματος. Ωστόσο, η ηχητική αποτύπωση αυτών των οργάνων υστερεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έτσι ο επισκέπτης είναι αδύνατον να προσεγγίσει έστω και κατ’ ελάχιστο την το πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο όργανο να ακούγεται.

Σκοπός του έργου ΜΝΗΣΙΑΣ είναι η μελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμασία με πραγματικούς χρήστες εύχρηστων, ευέλικτων και επεκτάσιμων εργαλείων και εφαρμογών πληροφορικής μέσω των οποίων:
α) το επιστημονικό προσωπικό των μουσείων θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί Ακουστικά Εικονικά Μουσικά Όργανα που θα παράγουν πιστά τον ήχο ενός συγκεκριμένου αρχαίου οργάνου
β) η εμπειρία του τοπικού ή διαδικτυακού επισκέπτη των μουσείων θα εμπλουτίζεται και θα επαυξάνεται με την ψηφιακή, πιστή ανασύνθεση του ήχου που παρήγαγε κάθε συγκεκριμένο έκθεμα όταν βρισκόταν σε χρήση. Παράλληλα ο επισκέπτης σε πραγματικό χρόνο θα έχει τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρά και να παράγει τη δική του μουσική.
γ) η καινοτόμος τεχνογνωσία που θα παραχθεί από τους ερευνητικούς φορείς θα προωθηθεί προς τις επιχειρήσεις και θα συντελέσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, διευκολύνοντας την είσοδό τους σε νέες αγορές.

Το έργο ΜΝΗΣΙΑΣ υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, την Εφορεία Δυτικής Αττικής και το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φάσεις του έργου

  • 1. Έρευνα και ανάπτυξη γενικευμένων μηχανισμών φυσικής μοντελοποίησης Αρχαιοελληνικών Μουσικών Οργάνων
  • 2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής παραγωγής συγκεκριμένων Ακουστικών Εικονικών Μουσικών Οργάνων
  • 3. Ανακατασκευή αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων και μεθοδολογία διασφάλισης ακρίβειας παραγόμενου ήχου
  • 4. Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών χρήσης αρχαιοελληνικών Εικονικών Μουσικών Οργάνων