Πρόσφυγες: η υποδοχή τους στην Ελλάδα (1821-1989)
March 21, 2019

Άτλαντας των Δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών

Κατατέθηκε νέα πρόταση της Διάδρασις σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η πρόταση αφορά στη δημιουργία τρίπτυχου ψηφιακού υλικού, με θέμα τον Άτλαντα των Δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, όπως διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο της επανάστασης του 1821 και των χρόνων που ακολούθησαν.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει:

  1. Διαδικυακό και διαδραστικό χάρτη